Actieve Mobiliteit en Recruitment

Goede klantenservice is afhankelijk van medewerkers met de juiste competenties. Customer Service Valley verbindt vraag en aanbod van arbeidskrachten door recruitment en mobiliteit. Samen met partner Podium24 worden nieuwe medewerkers geworven en opgeleid tot volwaardige krachten in klantenservice. Podium24 begeleidt ook de mobiliteit van mensen tussen partners en zo ontstaan carrièrepaden over de bedrijven heen. Podium24 is dé dienstverlener in arbeidsmarktprojecten, re-integratie, detacheren en uitzenden in de regio. Door samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeenten helpt Podium24 werkzoekenden aan het werk. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt. Klantenservice is vaak internationaal. Daarmee biedt de Euregio een voor Nederland uniek vestigingsklimaat voor customer service. Het recruitment van Customer Service Valley reikt daardoor tot over de landsgrenzen van België en Duitsland. Verder organiseert Customer Service Valley recruitment-events, zoals de Experience Days waar kandidaten in de praktijk kennis kunnen maken met de customer service.