De missie

In de Stichting Customer Service Valley werken overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen om, onder meer met opleidingstrajecten, kennisdeling, innovatie en verdere professionalisering van het vakgebied, Zuid-Limburg als customer service regio verder te versterken. De kennis, kwaliteit en innovatiekracht van de customer service sector worden door deze interactieve samenwerking op een topniveau gebracht. Zo creëren we een ideaal klimaat voor customer service bedrijven, waarin ze hun dienstverlening naar ‘the next level’ kunnen brengen en hun positie op de arbeidsmarkt versterken.
 
Energie
Customer Service Valley geeft energie. Customer Service Valley initieert, motiveert, enthousiasmeert en verbindt daarmee partijen. Deze pro-actieve houding werkt aanstekelijk en leidt tot synergie. Mensen, organisaties, bedrijven voelen zich aangetrokken tot de dynamiek van Customer Service Valley. Succes is geen doel op zich, maar is een natuurlijk resultaat dat voorkomt uit de energieke aanpak waarmee een duurzaam proces in gang wordt gezet dat zichzelf in beweging zet en houdt.
 
Mens
Customer Service Valley gaat over mensen. Uiteindelijk gaat het erom dat consumenten zo goed mogelijk worden geholpen. Klanttevredenheid als indicator. Daarvoor moet je je kunnen en willen verplaatsen in de wensen en behoeften van je klanten. De menselijke maat bepaalt. De menselijke maat zit in het dna van Customer Service Valley. Aandacht voor mensen, op een oprechte eerlijke manier. Help mensen zoals je zelf geholpen wilt worden. Customer Service Valley is een no nonsense samenwerking. Mouwen opstropen en doen. Wij zijn er voor de mensen, de mensen niet voor ons.
 
Slim
De wereld verandert en dat geldt ook voor het vak van customer service. 
De informatietechnologie ontwikkelt zich razendsnel en heeft onherroepelijk invloed op het werk in een klantcontactcenter. Customer Service Valley volgt de laatste ontwikkelingen en innovaties op de voet en deelt deze onder andere in thema-events en kennissessies. Zo helpen partners elkaar in het maken van strategische keuzes om slim in te spelen op de toekomst. 
 
Regio
De internationale ligging, de cultuur en manier van zaken doen van en in deze regio sluit naadloos aan op het bieden van een adequate en klantgedreven customer service. Gastvrijheid zit besloten in het dna van de Limburgse cultuur. Tegelijkertijd is de regio dynamisch en internationaal. De ligging ten opzichte van Europa biedt een vruchtbare voedingsbodem voor verbinding en samenwerking. Creëren en innoveren maken van Zuid-Limburg een sterke regio waarin het goede leven en een professionele werkethos worden verenigd tot het beste van twee werelden. Nergens anders gedijt customer service zo goed als in Zuid-Limburg.
 
Customer Service Valley: Join your future, take your customer satisfaction to the next level.