Disclaimer

Toepasbaarheid
Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van Customer Service Valley website, en op alle informatie en gegevens die via deze website worden aangeboden.

Aansprakelijkheid
Ondanks de permanente zorg en aandacht die de auteurs en opstellers besteden aan de samenstelling van deze website, kan Customer Service Valley op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Customer Service Valley aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Copyright
Alle elementen (teksten, graphics, foto's etc.) van Customer Service Valley website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Customer Service Valley. Dit geldt ook voor het gebruik van het logo Customer Service Valley.

Links naar derden
Op de Customer Service Valley website staan links naar derden. Customer Service Valley is niet aansprakelijk voor de inhoud, de privacybescherming of voor de diensten die via websites van derden worden aangeboden.
 
Privacystatement website Customer Service Valley
Customer Service Valley gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website. Customer Service Valley zal daarom persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden.
 
Verwerking persoonsgegevens
Alle gegevens die door deze website worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een sollicitatie worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
 
Verwerking gegevens bezoek website
De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voordat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.
De website van Customer Service Valley maakt gebruik van analytische cookies voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. We gebruiken deze gegevens om de website te verbeteren en aante passen aan gebruikersvoorkeuren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.  Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.