Talent Development

Kennis en competenties van medewerkers zijn van grote invloed op de klanttevredenheid. Samen met aangesloten onderwijsinstituten Arcus College, ROC Leeuwenborgh en Zuyd Hogeschool zijn nieuwe onderwijsprogramma’s ontwikkeld, onder andere op mbo-3 niveau. Volwaardige opleidingen met een erkend mbo-diploma, waarbij studenten ook bij elkaars bedrijven in de keuken kijken. Een vakopleiding op hbo-niveau wordt voorbereid. 

De krapte op de arbeidsmarkt vraagt ook om andere maatregelen, zoals het ontwikkelen en implementeren van digitaal klantcontact. Met Customer Service Valley treedt u in een netwerk waar de laatste ontwikkelingen en innovaties op de voet worden gevolgd en gedeeld. Thema-events helpen u verder in strategische keuzes. Customer Service Valley verbindt. Samenwerken is noodzakelijk om de groei, continuïteit en rendement in customer service te waarborgen. 

Meer informatie: info@customerservicevalley.nl 
In de Stichting Customer Service Valley werken overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen om, onder meer met opleidingstrajecten, kennisdeling, innovatie en verdere professionalisering van het vakgebied, Zuid-Limburg als customer service regio verder te versterken.