Recruitment

De samenwerking in Customer Service Valley stelt bedrijven in staat om hun eigen arbeidsmarktpositie te versterken. Customer Service Valley is een aanvullend recruitmentkanaal, niet in plaats van, maar in het verlengde van uw eigen wervingsstrategie. Er worden recruitmentevents georganiseerd waar de partners zich presenteren en 1 op 1 kunnen werven.  

Mobiliteit
Loopbaanontwikkeling hoeft zich niet te beperken tot één bedrijf. Door de samenwerking is het eenvoudiger om door te stromen van de ene partner naar de andere. Dat maakt het aantrekkelijker voor de werknemer, maar ook voor de werkgever die daarmee sneller een vacature kwalitatief kan  invullen. Behalve mobiliteit tussen de bedrijven, werkt Customer Service Valley ook steeds meer aan intersectorale mobiliteit. Veel mensen die nu nog werkzaam zijn in een andere sector maar daar niet meer vinden wat ze zoeken, overtallig zijn of tegen fysieke grenzen aanlopen, kunnen we een nieuw perspectief bieden in customer service. 

Meer informatie: info@customerservicevalley.nl
In de Stichting Customer Service Valley werken overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen om, onder meer met opleidingstrajecten, kennisdeling, innovatie en verdere professionalisering van het vakgebied, Zuid-Limburg als customer service regio verder te versterken.