Join your future

Samenwerken en verbinden is de kracht van Customer Service Valley. Graag overtuigen wij u van de toegevoegde waarde van Customer Service Valley, zowel voor de regio als voor uw eigen propositie.  
Customer Service Valley vertegenwoordigt klantcontactcentra van gerenommeerde bedrijven in de regio en daarmee nu al enkele duizenden arbeidsplaatsen. Dat geeft onze organisatie een sterke positie als aanjager en belangenbehartiger van de sector in Zuid-Limburg. We openen deuren bij overheden en subsidieverstrekkers. Gegenereerde gelden worden geïnvesteerd in recruitment, imagoversterking, kennis en innovatie en opleiding. Samen slagvaardig. Customer Service Valley is ontstaan vanuit de behoefte van bedrijven met een klantcontactcenter in Zuid-Limburg, om in samenwerking met gemeente en opleidingsinstituten te werken op het gebied van recruitment, kennis en innovatie, opleiding en imago.
  

In de Stichting Customer Service Valley werken overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen om, onder meer met opleidingstrajecten, kennisdeling, innovatie en verdere professionalisering van het vakgebied, Zuid- Limburg als customer service regio verder te versterken.