Veertien geslaagden mbo-3 contact center medewerker

Docent Nicole Handelé over geslaagden mbo-3 contact center medewerker:
”DE BEDRIJVEN KRIJGEN BETERE MEDEWERKERS TERUG”
Op woensdag 29 maart jongstleden ontvingen veertien studenten het mbo-3 diploma ‘contact center medewerker’ uit handen van John Aarts, wethouder Economische Zaken gemeente Maastricht. Deze beroepsopleiding is uniek in Nederland en gerealiseerd door Customer Service Valley, een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven op het gebied van customer service in Zuid-Limburg.
"Hiermee laat Customer Service Valley zien dat ze een stevige voet aan de grond heeft in Zuid-Limburg. Ik vind het knap hoe Customer Service Valley in anderhalf jaar tijd heeft laten zien dat je ook binnen het bedrijfsleven winst kunt behalen door samen te investeren in medewerkers en opleiding. Het succes van Customer Service Valley wordt ook opgemerkt in andere delen van ons land”, aldus John Aarts, wethouder Economische Zaken gemeente Maastricht.
De geslaagden zijn al werkzaam in een klantcontactcenter. De studenten zijn afkomstig van Arvato Benelux, Q-Park en VodafoneZiggo. Deze bedrijven participeren in Customer Service Valley dat als één van haar doelstellingen heeft om middels recruitment en opleidingen een kwalitatief aanbod en behoud van medewerkers te waarborgen. 
Docent Nicole Handelé is trots op haar studenten. “Ze zijn er 100% voor gegaan. Uit de beoordelingsresultaten van hun werkgevers, blijkt dat deze mbo-3 studenten nu beter presteren dan vóór de opleiding. Met de bagage uit de opleiding kunnen ze collega’s coachen en nieuwe medewerkers inwerken. Ze krijgen eerder meer verantwoordelijkheid en zijn deskundiger als adviseur. Deze opleiding draagt er ook toe bij dat customer service als vak wordt gezien. Helaas wordt dit nog vaak onderschat. Als medewerker klantcontact moet je goed kunnen luisteren, je in kunnen leven, structuur weten aan te brengen en flexibel zijn. De vragen van klanten wordt steeds complexer en dat vraagt meer kennis en competenties van de medewerker.” Eén van de studenten is inmiddels gepromoveerd tot teamleider.
De opleiding ‘contact center medewerker’ is de enige mbo-studie in Nederland die specifiek gericht is op het werken in een klantcontactcenter. De opleiding duurt achttien maanden. Tijdens de opleiding wordt onder meer aandacht besteed aan informatie verzamelen en analyseren, verkoopgesprekken en relaties onderhouden (klachtgesprekken). Daarnaast behoren ook vakken als Engels, Nederlands, burgerschap en rekenen tot het lesprogramma.
In Maastricht en omgeving zijn zo’n dertig bedrijven actief met een klantcontactcenter. Het gaat om 5.000 arbeidsplaatsen, waarvan 1.500 in Customer Service Valley. De ambitie van Customer Service Valley is om dit aantal uit te breiden van 5.000 naar 6.000, onder meer door Zuid-Limburg te profileren als attractieve vestigingsregio voor bedrijven met een customer service afdeling uit binnen- en buitenland. Daarvoor hebben VodafoneZiggo, Q-Park, Arvato Benelux, de Gemeente Maastricht en de onderwijsorganisaties ROC Arcus College, ROC Leeuwenborgh en Zuyd Hogeschool de handen ineen geslagen.