Impressie CSV Relaunch

Een van de thema’s, tijdens de Relaunch meeting, waarmee spreker Kay Schröder de aandacht tijdens de CSV-netwerkbijeenkomst wist vast te houden, was Datavisualisatie.
Naar aanleiding van de vele positieve reacties en vragen voor een vervolg hierop, gaat CSV meteen aan de slag met het opzetten van een “leergang Datavisualisatie”.

In de Stichting Customer Service Valley werken overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen om, onder meer met opleidingstrajecten, kennisdeling, innovatie en verdere professionalisering van het vakgebied, Zuid-Limburg als customer service regio verder te versterken.