Happy Agent Campagne

De media hebben de campagne Happy Agent al opgepikt. De Limburger besteedde in een uitgebreid artikel aandacht aan de onlangs gestarte campagne van Customer Service Valley. Ook op de website www.zuidlimburg.nl wordt de campagne aangehaald. Wil je meer weten over deze imago- en wervingscampagne of ben je op zoek naar een uitdagende baan in een klantcontactcenter? Kijk dan op www.happyagent.nl


In de Stichting Customer Service Valley werken overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen om, onder meer met opleidingstrajecten, kennisdeling, innovatie en verdere professionalisering van het vakgebied, Zuid-Limburg als customer service regio verder te versterken.