Eén jaar na de ondertekening van het convenant. Customer Service Valley ligt op koers.

Precies een jaar geleden tekenden Vodafone, QPark, arvato Bertelsmann, de Gemeente Maastricht en de onderwijsorganisaties Arcus, Leeuwenborgh en Hogeschool Zuyd een convenant in het Stadhuis van Maastricht. Het doel van deze triple helix samenwerking onder de naam Customer Service Valley: Zuid-Limburg als customer service regio verder versterken, onder meer met opleidingstrajecten, kennisdeling, innovatie en verdere professionalisering van het customer service vak. Een jaar na de ondertekening kijken de convenantpartners tevreden terug op de recente ontwikkelingen.
  
Het eerste jaar is vooral ingezet op imagoverbetering van customer service als vakgebied en zijn twee mbo-opleidingen gestart. Vanuit het bedrijfsleven is er een toenemende belangstelling voor Customer Service Valley en ook potentiële medewerkers vinden steeds vaker hun weg naar de website van Customer Service Valley. Op deze site kunnen zij onder meer inloggen op de TalentPitch, een innovatie sollicitatietool. In maart start Customer Service Valley met een imago- en wervingscampagne die zich primair richt op de werving van nieuwe medewerkers voor de customer service sector in Zuid-Limburg.
Na de ondertekening in februari 2015, vond de officiële aftrap op 30 september plaats, nog geen half jaar geleden. Het is daarom nog te vroeg om concrete aantallen te noemen, maar naar verwachting worden nog vóór de zomer de eerste resultaten bekend gemaakt.  
De belangrijkste doelstelling van Customer Service Valley is om het aantal arbeidsplaatsen uit te breiden van 5.000 naar 6.000 in drie jaar.