Sterk Netwerk

Innoveren door van elkaar te leren. Customer Service Valley ontwikkelt zich steeds verder als een community, een triple helix samenwerking waarin partners maximaal gebruik maken van elkaars expertise en netwerk. Dit gebeurt door live events, maar ook door middel van het digitale CSV netwerk. Hierop maken partners van Customer Service Valley onderwerpen kenbaar over waar ze behoefte aan hebben of aanbod voor hebben. Het netwerk-principe verbindt vraag en aanbod, brengt partijen samen op basis van hun behoefte. Netwerken met resultaat, dat is waar het om gaat. Aangesloten partijen kunnen via de homepage inloggen op het CSV netwerk.
In de Stichting Customer Service Valley werken overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen om, onder meer met opleidingstrajecten, kennisdeling, innovatie en verdere professionalisering van het vakgebied, Zuid-Limburg als customer service regio verder te versterken.